DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kriminoloji Bilimende Fotografın yeri ve Deneyim Kazanması ABL   539 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
nasıl fotoğraf çekilir, görüntü analizi, eklenen görüntüler, olay yeri fotoğrafçılığı
Dersin İçeriği
analog yada digital kayıtlardan görüntü içerğini ve yapısını bozmadan kanıt elde etmek, görüntü kayıtı yapan her türlü kayıtcihazından analiz yapmak, orjinal olmayan görüntülri ortaya çıkarmak, görüntü maniplasyonunu belirlemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) fotoğraf makinalarının tanımı
2) lensler
3) nasıl fotoğraf çekilir
4) iso, diyafram, enstantane nedir
5) iso örnekleri
6) diyafram öncelikli çekim yapmak
7) enstantane öncelikli fotoğraf çekimi
8) aouto, manual fotoğraf çekimi
9) flaşlı ve flaşsız fotoğraf çekimi
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 fotoğraf makinalarının tanımı örnek olay, araştırma inceleme
2 lensler örnek olay, araştırma inceleme
3 nasıl fotoğraf çekilir örnek olay, araştırma inceleme
4 iso, diyafram, enstantane nedir örnek olay, araştırma inceleme
5 iso örnekleri örnek olay, araştırma inceleme
6 diyafram öncelikli çekim yapmak örnek olay, araştırma inceleme
7 enstantane öncelikli fotoğraf çekimi örnek olay, araştırma inceleme
8 Ara Sınav yazılı
9 flaşlı ve flaşsız fotoğraf çekimi örnek olay, araştırma inceleme
10 olay yeri fotoğrafcılığı örnek olay, araştırma inceleme
11 olay yerinde yapılması gerekenler örnek olay, araştırma inceleme
12 olay yerinde hangi lensler kullanılır örnek olay, araştırma inceleme
13 ölçekleme nedir örnek olay, araştırma inceleme
14 olay yeri fotoğraflamak örnek olay, araştırma inceleme
15 olay yeri fotoğraflarının analizi örnek olay, araştırma inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı Örnek Olay

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar