DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mağdur ve Fail Yetikinler ve Ruhsal Hastalıklar ABL   532 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin kapsamında yer alan temel kavramlar, yaklaşımlar ve bozuklarını bilerek Adli Tıp uygulamalarına katkı sağlamak ve fiziksel, sosyal ve psikolojik/psikiyatrik yönde bütüncül ve insancıl anlayış geliştirmeye yönelik bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin teorik bilginin anlatım, tartışma, adli olgu tartışmaları ve mağdur /fail açısından hukuki sürecin işleyişi tartışılarak aktarımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fail açısından Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının semptomlarını bilme ve ruhsal hastalıkların bireylerin hukuki sorumluluğuna etkisini değerlendirir.
2) Fail açısından Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının semptomlarını bilme ve ruhsal hastalıkların bireylerin ceza sorumluluğuna etkisini değerlendirir.
3) Mağdurdaki ruhsal hastalığının varlığının hukuki sürece yani failin yargılama sürecine etkisini bilir.
4) Bireydeki bir ruhsal hastalığın varlığının Adli bir olaya etkisini bilir.
5) Hastalardaki (mağdur/Fail) tedavi sürecine yönlendirilmesini ve tedavi süreci bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ruhsal Bozukluklarda Gözlem ve öykü alma, ruhsal muayene (genel görünüm, konuşma, bilişsel, düşünce, duygudurum-duygulanım, motor süreci vs.) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Ruhsal Bozukluklarda Gözlem ve öykü alma, ruhsal muayene (genel görünüm, konuşma, bilişsel, düşünce, duygudurum-duygulanım, motor süreci vs.) Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Mağdur/Fail-Görüşmeci ilişkileri ve görüşme ilkeleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflama (ICD-10, DSM-IV-V), Ruhsal Bozukluklarda Adli Tıp ve Hukuki Uygulama Süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik bozukluklar, olgu tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik bozukluklar, olgu tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Bipolar ve İlişkili Bozukluklar, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Bipolar ve İlişkili Bozukluklar, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Zihinsel Özür, Adli Olgu Tartışması ve Hukuki Uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Kişilik Bozuklukları, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Alkol/Madde Kullanım Bozuklukları, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Yıkıcı/Dürtü Kontrolü Bozuklukları, Adli Olgu Tartışması ve hukuki/ceza ehliyeti uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Adli Olgu Tartışması ve Hukuki Uygulama süreci, Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Dersin değerlendirmesi Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar