DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuğun Korunması ve Suça Sürüklenmesinin Önlenmesi ABL   526 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve ergenlik doneminin gelişimi ve bu dönemlerde çocuk ve ergenlerde gözüken ruhsal davranış bozuklukları ve suç ilişkisi
Dersin İçeriği
Çocuk ve ergenlik döneminde yaşanan ruhsal gelişim konusunda bilgi verilir ve bu dönemlerde gözüken ruhsal davranış bozukluklarının patolojisi hakkında bilgi edinir ve bunların suç olan ilişksini tartışmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Sosyal Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2) Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3) Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
4) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
5) Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Sosyal Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
6) Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin amacının açıklanması, seminer konularının paylaşımı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Derse hazırlık Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Çocuk ve Ergenin Ruhsal Değerlendirmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Çocukluk Çağı Psikopatolojilerine Giriş Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Zihinsel Gelişim Gerilikleri ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Davranım Bozukluğu Ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Karşı Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Bipolar Duygudurum Bozukluğu ve Çocukluğu Çağı Şizofrenisi ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 İstismar ve İhmal Suç İlişkisi I Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 İstismar ve İhmal Suç İlişkisi II Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Cinsel İstismar ve Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Duygusal Örseleme ve İhmal Suç İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar