DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I ABL   524 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli Bilimler alanında Adli olguları bütüncül değerlendirebilmek için dünya ve ülkemizde Adli Psikoloji alanında kullanılan güncel ölçme araçlarını ve kullanım prensiplerini bilme
Dersin İçeriği
Adli Bilimler alanında Adli olguları bütüncül değerlendirebilmek için dünya ve ülkemizde Adli Psikoloji alanında kullanılan güncel ölçme araçlarını ve kullanım prensiplerini bilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Sosyal Bilimler alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2) Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3) Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilir.
4) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
5) Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Tanımlar ve Terminoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Yeni Bir Uzmanlık Alanı Olarak Adli Psikoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Görgü Tanıklığı, Yalan Makinesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Rehine Pazarlığı Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Adli Sistemde Yetişkin ve Çocukla Görüşme Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Suç ve Suçlu Profili Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Suçun Psikolojik Otopsisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Ceza Sorumluluğu ve Yaş Küçüklüğü Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Hukuki Yeterlilik ve Velayet Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal Araştırma ve Sosyal İnceleme Raporları Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Cezaevlerinde Psikolojik Hizmetler Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Adalet Psikolojisi ve Etik Kurallar Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Vaka Örnekleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Genel Değerlendirme Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar