DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Prosedür ABL   522 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet HİLAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, adli bilimler alanında ki yasaları ve hukuki sorumluluklarını öğrenerek bunları gündelik çalışmalarına uygulayabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Adli bilimlerde çalışanların hukuki sorumlulukları. Meslek sırrı, bilirkişilik, ötenazi kavramlarını yorumlama, adli rapor ve cinsel saldırı raporları değerlendirmek açısından dikkat edilmesi gereken konular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yasalar hakkında bilgi sahibi olma
2) Adli bilimler ile ilgili yasaları yorumlama
3) Beyin ölümü ve ötenazi kavramlarını ve etik değerlendirmeyi yapma
4) İnsan hakları kavramı ve işkence hakkında bilgi sahibi olma
5) Adli bilimler alanında yazılmış raporları değerlendirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilirkişilik ve Uzman görüşü Yasa, yönetmelik ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Meslek sırrı ve ihbar yükümlülüğü Yasa, yönetmelik ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Beyin ölümü, organ transplantasyonu ve ötenazi Yasa, yönetmelik ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Adli ölü muayenesi ve defin ruhsatı Yasa, yönetmelik ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ceza ehliyeti kavramı Yasa ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İnsan haklarının tarihçesi Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Günümüzde İnsan hakları Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 İstanbul protokolü I Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İstanbul protokolü II Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Seminer sunumu Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hekimlerin hukuki sorumluluğu Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Adli Bilimler çalışanlarının hukuki sorumluluğu Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Rapor yazımında (adli, bilirkişilik, uzman görüşü) dikkat edilecek kurallar. Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Kitap ve literatür okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar