DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Toksikoloji ABL   518 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli Toksikoloji toksik maddeyi tespit etmenin yanı sıra, bu maddelerin mevcut duruma adli boyut kazandırabilecek kabiliyete sahip olup olmadığının yorumlanmasının yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Adli Toksikolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, postmortem ve insan performans/davranış toksikolojisi, denetimde serbestlik ve işyerinde madde testi, acil servisler, cinsel saldırılar gibi özel alanlarda adli toksikolojik süreç

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Toksikoloji kavramlarını bilir
2) Adli Toksikolojinin alt grupları hakkında bilgi sahibidir
3) Örneklerin alınması, taşınması ve analiz yöntemlerini bilir
4) Analiz sonuçlarını yorumlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adli Toksikolinin tanımı ve tarihsel gelişimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Postmortem Toksikoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 İnsan Performans/Davranış Toksikolojisi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Adli Amaçlı Madde Testi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Cinsel Saldırı Kriz Merkezi Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 İlaçla kolaylaştırılmış Cinsel Suçlar Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Farmakokinetik and Farmakodinami Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Adli Toksikolojide Analiz Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Biyolojik Materyaller ve Örnek Seçimi Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Biyolojik materyallerin saklanması, transferi ve Emniyet Gözetim Zinciri Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Örnek hazırlama yöntemleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Enstrümental analiz yöntemleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Adli Toksikolojik analizlerde yöntem geliştirme Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Kontrol Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar