DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vücut Sıvı ve Dokularının İdentifikasyonu ABL   513 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli olaylarda sıklıkla karşılaşılan vücut sıvı ve dokularının özellikleri ve analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Kan, menstruel kan, semen, tükrük ve diğer adli biyolojik örneklerin özellikleri ve identifikasyon tekniklerinin tanıtımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojik sıvı ve lekelerin adli olaylardaki önemini kavrar
2) Bir adli biyolojik lekeye uygulanması gereken yaklaşım basamaklarını bilir.
3) Vücut sıvılarının taranmasında uygun metotları seçer,uygular ve eğer uygun ise doğrulayıcı testleri izler
4) Güncel bilgi kaynaklarını kullanarak araştırır.
5) Elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojik sıvılar ve adli olaylardaki önemi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Vücut sıvılarının identifikasyonunda yasal prosedürler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kan ve özellikleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Kan ve kan lekelerinin identifikasyonunda kullanılan teknikler ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Menstruel kanın özellikleri ve ayrımı ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Semen ve özellikleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Semen ve semen lekelerinin identifikasyon teknikleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav bireysel çalışma Sözlü Sınav
Ödev
9 Vajinal sekresyon ve özellikleri-identifikasyon teknikleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Tükrük ve özellikleri-identifikasyon teknikleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
11 İdrar ve özellikleri-identifikasyon teknikleri ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 KIl identifikasyonu ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Kemik doku identifikasyonu ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Diğer doku ve vücut sıvılarının ayrımı ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Genel değerlendirme ilgili konuyu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar