DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Genetik ABL   512 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe SERİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye kalıtım, moleküler genetik ve moleküler biyolojinin temel özelliklerini ve önemini ve adli genetikle olan ilgisini tartışabilme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Genetik kalıtım modelleri ve gen mutasyonu. Nükleer ve mitokondriyal DNA. DNA polimorfizmleri, otozomal ve gonozomal STRler, Adli DNA analizleri, DNA analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalıtımın prensiplerini açıklar ve bunları problem çözmede kullanır.
2) Potansiyel DNA kaynakları, örnekleme ve analizi hakkında hakkında bilgi sahibidir
3) Adli amaçlı kullanılan DNA polimorfizmlerini bilir.
4) Biyolojik delillerin DNA analizi için uygun metodolojileri seçer.
5) DNA analizi çalışmalarında kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tarihçe kaynak okuma Anlatım
2 DNA nın yapısı ve insan genomu kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 DNA Kaynakları, Biyolojik delil ve Önemionu kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Biyolojik örneklerin toplanması, transferi, saklanması - delil teslim zinciri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Biyolojik materyallerde ön inceleme kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 DNA polimorfizmleri-Kısa ardışık tekrar polimorfizmler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 DNA ekstraksiyon ve kantitasyon yöntemleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav bireysel çalışma Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Polimeraz zincir reaksiyonu kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 STR analizi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
11 STR profillerinin değerlendirilmesi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
12 STR profillerini istatistiksel olarak yorumlama kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Tek nükleotit polimorfizmler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Deney / Laboratuvar
14 Y-STR kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 mtDNA kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar