DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölüm Sonrası Değişiklikler ABL   505 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mete Korkut GÜLMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Agoni, somatik ölüm, sellüler ölüm, Postmortem değişikliklerin meydana geliş mekanizmaları ve bunlara etkili faktörler ile Postmortem Interval ve Konu ve ilgili yasalar, içtihatlar ve sağlık görevlilerinin hukuki sorumlulukları hakkında öğrencinin tam bilgi sahibi olarak süreç yönetimi becerisini kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
Agoni, somatik ölüm, sellüler ölüm, Postmortem değişikliklerin meydana geliş mekanizmaları ve bunlara etkili faktörler ile Postmortem Interval ve Konu ve ilgili yasalar, içtihatlar ve sağlık görevlilerinin hukuki sorumlulukları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Agoni, somatik ölüm, sellüler ölüm.
2) Postmortem değişikliklerin meydana geliş mekanizmaları ve bunlara etkili faktörler.
3) Çok erken postmortem değişiklikler, saptanma yöntemleri, postmortem interval tayininde önemi.
4) Erken ve geç dönem postmortem değişiklikler
5) Postmortem interval tayini değeri ve güvenilirliği.
6) Sağlık görevlilerinin hukuki sorumlulukları.
7) Konu ile ilgili yasalar, içtihatlar
8) Defin Ruhsatı ve Mezar Açma Kavramları
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Agoni, somatik ölüm, sellüler ölüm. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Postmortem değişikliklerin meydana geliş mekanizmaları ve bunlara etkili faktörler. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Çok erken postmortem değişiklikler, saptanma yöntemleri, postmortem interval tayininde önemi. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Erken dönem postmortem değişiklikler, saptanma yöntemleri, postmortem interval tayininde önemi. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Geç dönem postmortem değişiklikler, saptanma yöntemleri, postmortem interval tayininde önemi. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Özel Postmortem Değişiklikler ve Önemi Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Postmortem interval tayini değeri ve güvenilirliği. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Sağlık görevlilerinin hukuki sorumlulukları. Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Konu ile ilgili yasalar, içtihatlar Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Defin Ruhsatı ve Mezar Açma Kavramları Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
12 Postmortem Kimya ve Önemi Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Moleküler ve Enzimatik Değişiklikler Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Postmortem Değişiklikler ve Olay Yeri İncelemesindeki Önemi Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
15 Postmortem Değişiklikler ve Adli Raporlar Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Adli Tıp ve Temel Patoloji Ders Kitapları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar