DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suç ve Olay yeri İnceleme ABL   501 1 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler, cinsel saldırılar, adam öldürme, hırsızlık ve trafik kazaları gibi kriminal olaylarda biyolojik delillerin tanınması, korunması ve toplanması için gerekli olan bilgiler ve konu ile ilgili teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklar, polis laboratuvarında pratik yapmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Trafik kazaları, bilişim suçları, patlama sonrası olay yeri inceleme gibi birçok farklı olay yeri incelemede örneklerin toplanması, olay yerinin fotograflanması ve raporlanmasını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Olay yeri fotoğrafçılık becerileri artar
2) Balistik incelemeleri bilir
3) Olay yerinde kan lekelerini yorumlar
4) Patlayıcıları tanır ve patlama sonrası olay yeri incelemeyi bilir
5) Olay yerinden örneklerin toplanması ve güvenlik zincirini kavrar
6) Araç kazalarını yorumlar ve kaza soruşturmalarında modern teknolojileri bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Fotoğrafçılık Eğitimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Olay yerinde fotoğrafçılık:ışık seçenekleri, yakın çekim,Otopsi ve Yaralanma fotoğrafçılığı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Büyük olay yerine yaklaşım Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Kan lekesi model analizi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Patlayıcı Türleri ve El Yapımı Patlayıcıların Üretilmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Patlayıcı Madde,Bileşen türleri ve Birleştirilmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Patlayıcı türleri ve patlama hasarının yorumlanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Derse ilişkin kaynakların okunması Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Patlama Yeri Bulguları ve Adli İstihbarat Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Patlama Yeri - Olgu sunumu Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Patlama Yeri Bulguları ve Adli İstihbarat Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Patlayıcı kalıntılarından numune alınması, analiz edilmesi ve tespit edilmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Araç Kazalarında Adli Olay Yeri İncelemesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Araç Kazalarında Görüntü Alma Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Kaza soruşturmasında kullanılan modern teknoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derse ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar