DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları BAG   535 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alkol ve madde kullanım bozuklukları tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Alkol madde kullanım bozukluğu tedavisinde genel ilkeler, alkol ve madde kulanım bozukluklarının farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alkol ve madde kullanım bozukluğu tedavisinin genel ilkelerini bilecek
2) Alkol ve madde kullanım bozukluklarında uygulanan farmakolojik olmayan tedavileri bilecek
3) Alkol ve madde kullanım bozukluklarnda uygulanan farmakolojik tedavileri bilecek
4) Alkol madde kullanım bozukluğunda özel durumları ve bu durumlarda uygulanabilecek yöntemleri bilecek
5) Alkol kullanım bozukluğunda hospitalizasyon ilkelerini bilecek.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alkol madde kullanım bozukluğu tedavisinde genel ilkeler Ön araştırma, okuma
2 Alkol bağımlılığının farmakolojik tedavisi Ön araştırma, okuma
3 Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemleri Ön araştırma, okuma
4 Nikotin bağımlılığı tedavisi Ön araştırma, okuma
5 Opioid ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
6 Kokain kullanım bozukluğu tedavisi Ön araştırma, okuma
7 Uyarıcı ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Halusinojen ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
10 İnhalanla ilişkili bozuklukların tedavisi Ön araştırma, okuma
11 Diğer madde kullanım bozukluklarının tedavisi Ön araştırma, okuma
12 Madde kullanım bozukluklarında izlem Ön araştırma, okuma
13 Psikiyatrik komorbiditesi olan alkol madde kullanım bozukluğunun tedavisi Ön araştırma, okuma
14 Alkol madde kullanım bozukluklarının tedavisinde özel durumların yönetimi Ön araştırma, okuma
15 Alkol madde kullanım bozukluklarında tedavi sonuçlarını etkileyen faktörler Ön araştırma, okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar