DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Patoloji Kavramları BAG   528 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Eren ERDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağımlılık sonucu oluşan hücresel adaptasyonlar, hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün mekanizmasının; akut ve kronik inflamasyon; doku yenilenmesi ve onarım; hemodinamik bozukluklar; immün sistem hastalıkları; neoplazi; enfeksiyöz hastalıklar; çevresel ve beslenmeye bağlı hastalıkların patolojisi öğretilmesi
Dersin İçeriği
Hücresel adaptasyonlar, hücre zedelenmesi ve hücre ölümü; akut ve kronik inflamasyon; doku yenilenmesi ve onarım; hemodinamik bozukluklar; immün sistem hastalıkları; neoplazi; enfeksiyöz hastalıklar; çevresel ve beslenmeye bağlı hastalıkların patolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hücresel adaptasyonlar, hücre zedelenmesi ve hücre ölümü
2) akut ve kronik inflamasyon
3) doku yenilenmesi ve onarım
4) hemodinamik bozukluklar
5) immün sistem hastalıkları
6) neoplazi
7) enfeksiyöz hastalıklar
8) çevresel ve beslenmeye bağlı hastalıkların patolojisi
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücresel adaptasyonlar, hücre zedelenmesi Hücresel adaptasyonlar, hücre zedelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
2 hücre ölümü hücre ölümü Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
3 akut inflamasyon akut inflamasyon Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
4 kronik inflamasyon kronik inflamasyon Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
5 doku yenilenmesi doku yenilenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
6 Doku tamiri doku tamiri
7 hemodinamik bozukluklar hemodinamik bozukluklar
8 Ara Sınav sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 immün sistem hastalıkları immün sistem hastalıkları Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
10 immün sistem hastalıkları immün sistem hastalıkları Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
11 neoplazi neoplazi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
12 neoplazi neoplazi
13 enfeksiyöz hastalıklar enfeksiyöz hastalıklar
14 çevresel hastalıkların patolojisi çevresel hastalıkların patolojisi
15 beslenmeye bağlı hastalıkların patolojisi beslenmeye bağlı hastalıkların patolojisi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar