DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Görüşme I BAG   522 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bağımlılık alanında, terapotik görüşme ve adli görüşme ilke ve tekniklerini bilme, adli görüşme ilke ve teknikleri ışığında adli görüşmeler yapabilme becerileri kazanma
Dersin İçeriği
Bir araştırmayı değerlendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir araştırmayı değerlendirir.
2) Araştrımanın bilimsel alt yapısını oluşturur..
3) Adli görüşme temel ilke ve tekniklerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görüşme nedir, Terapotik Görüşmeden farkı nedir. Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Adli görüşme Nedir, Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Adli Görüşmede ilke ve teknikleri. Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Adli Görüşmede ilke ve teknikleri. Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Adli Psikolojik Görüşme nedir. Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Adli Psikolojik Görüşmede güncel ilke ve teknikleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Adli Psikolojik Görüşmede güncel ilke ve teknikleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Adli Görüşme ilke ve tekniklerini uygulama Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar