DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması BAG   730 3 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırma projesi hazırlarken araştırma konusunun saptanması, planlanması ve sunulması hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Araştırma konusunun saptanmasında, araştırma planının yapılması ve uygulanmasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve sunulmasında gerekli temel bilgileri edinir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma için literatür taramasında kullanılacak kaynakları öğrenir, konunun sınırlandırılmasını bilir.
2) Önceden yapılan çalışmaları gözden geçirerek konunun hangi aşamaya kadar geliştirildiğini inceler, konu seçiminde uyulması gereken noktaları bilir.
3) Hipotez kurulurken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.
4) Hipoteze uygun araştırma tekniklerini belirler.
5) Taslak plan hazırlar, kaynak araştırır.
6) Deneyi uygular.
7) Verileri işler, çözümler, yorumlar.
8) Taslak hazırlama becerisi kazanır.
9) Tezi kurallara uygun olarak yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Alanla ilgili literatür taramasının yapılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Tez konusunun belirlenmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Hipotez kurma Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Araştırma metodunun belirlenmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Deney için gerekli başvuruların yapılması Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Deney için gereken materyal, araç ve gereçlerin temini Bireysel çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
9 Deneyin uygulanması Bireysel çalışma Bireysel Çalışma
10 Deneyin uygulanması Bireysel çalışma Bireysel Çalışma
11 Verilerin elde edilmesi Bireysel çalışma
12 Verilerin elde edilmesi Bireysel çalışma Bireysel Çalışma
13 Verilerin değerlendirilmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Bireysel Çalışma
14 Tezin yazılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Bireysel Çalışma
15 Tezin yazılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar