DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması BAG   730 3 0 0 25

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırma projesi hazırlarken araştırma konusunun saptanması, planlanması ve sunulması hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Araştırma konusunun saptanmasında, araştırma planının yapılması ve uygulanmasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve sunulmasında gerekli temel bilgileri edinir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma için literatür taramasında kullanılacak kaynakları öğrenir, konunun sınırlandırılmasını bilir.
2) Önceden yapılan çalışmaları gözden geçirerek konunun hangi aşamaya kadar geliştirildiğini inceler, konu seçiminde uyulması gereken noktaları bilir.
3) Hipotez kurulurken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.
4) Hipoteze uygun araştırma tekniklerini belirler.
5) Taslak plan hazırlar, kaynak araştırır.
6) Deneyi uygular.
7) Verileri işler, çözümler, yorumlar.
8) Taslak hazırlama becerisi kazanır.
9) Tezi kurallara uygun olarak yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)