DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Sosyolojisi BAG   546 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri beden sosyolojisi kuramları ve bedene dair tartışmalar ile tanıştırmaktır.
Dersin İçeriği
Bedenin kültürel bir fenomen olarak kimlik, sağlık, hastalık, sakatlık ve toplumsal cinsiyet boyutlarıyla incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beden sosyolojisinin temel konularını, kuramlarını anlar ve kavramlarını kullanabilir.
2) Bedenin tarihsel değişimini, dinsel, felsefi ve politik tartışmalar ışığında anlayabilir ve bu dönüşümün sebeplerini açıklayabilir.
3) Bedenin, cinsellik, toplumsal cinsiyet ve ırk tartışmaları içerisindeki yerini eleştirel olarak analiz edebilir.
4) Bedenin, tüketim kültürü içerisindeki sunum ve kullanımını eleştirel olarak değerlendirebilir.
5) Bedeni disiplin etmeye ve düzenlemeye yönelik politikaları eleştirel olarak analiz edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyolojik Bir Olgu Olarak Beden Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Açılım Kitap; Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı,
2 Toplumda Beden: Bedene Sosyolojik Yaklaşım Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı, M. Fraser, M. Greco, The Body: A Reader, Routledge,
3 Bedene Müdahalede, Din, İdeoloji ve Siyasal İktidar Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
4 Bedene Müdahalede Tıp Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
5 Beden: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
6 Beden ve Kültür Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
7 Beden ve Kimlik Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Beden, İmaj ve Estetik Operasyonlar Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
10 Beden, Tüketim Kültürü ve Sekülerleşme Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
11 Beden ve Tıbbileşme Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
12 Beden, Cinsellik, Cinselliğin Tıbbileştirilmesi Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
13 Beden, Hastalık ve Yaşlılık Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
14 Beden, Organ Bağışı ve Nakli Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
15 Beden, Tıp, Yeni İnsan Kadir Canatan, Beden Sosyolojisi, Toplumbilim Beden Sosyolojisi Özel sayısı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar