DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağımlılarda Görülen Kişilik Bozuklularının Tedavisi BAG   533 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağımlılarda sık görülen kişilik bozuklukları ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Kişilik bozuklukları, bağımlılarda sık görülen kişilik bozuklukları ve tedavisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda sık görülen kişilik bozukluklarını öğrenir
2) Madde kullanım bozukluğu ve komorbid kişilik bozukluğu hastalarına yaklaşımı öğrenir
3) Madde kullanım bozukluğu ve komorbid kişilik bozukluğu hastalarında psikoterapi yöntemlerini öğrenir
4) Madde kullanım bozukluğu ve komorbid kişilik bozukluğu hastalarında farmakolojik tedavi yöntemlerini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bağımlılık ve Kişilik Ön araştırma, okuma
2 Bağımlılarda görülen kişilik bozuklukları Ön araştırma, okuma
3 Kişilik bozukluklarının tedavisinde bilişsel terapi Ön araştırma, okuma
4 Kişilik bozukluklarının tedavisinde psikodinamik terapi Ön araştırma, okuma
5 Kişilik bozukluklarının tedavisinde diğer psikoterapi yöntemleri Ön araştırma, okuma
6 Kişilik bozukluklarının tedavisinde farmakolojik tedaviler Ön araştırma, okuma
7 Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi Ön araştırma, okuma
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Borderline kişilik bozukluğu tedavisi Ön araştırma, okuma
10 Çekingen kişilik bozukluğu tedavisi Ön araştırma, okuma
11 Bağımlı kişilik bozukluğu tedavisi Ön araştırma, okuma
12 Diğer kişilik bozukluklarının tedavisi Ön araştırma, okuma
13 Kişilik bozuklukları tedavisini olgularla gözden geçirme Ön araştırma, okuma
14 Kişilik bozuklukları tedavisini olgularla gözden geçirme Ön araştırma, okuma
15 Kişilik bozuklukları tedavisini olgularla gözden geçirme Ön araştırma, okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar