DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Toksikolojide Temel Kavramlar BAG   501 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik örneklerde (kan, idrar, saç, tırnak, tükürük) tespit edilen alkol ve yasadışı maddelerin doz-etki ilişkisi yorumunun yapılabilmesi.
Dersin İçeriği
Kötüye kullanılan maddeler ve analizleri, örneklerin alınması ve saklanması, örneğin analize hazırlanması, tarama ve doğrulama yöntemleri, sonuçların yorumlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yasadışı maddeler hakkında bilgi sahibi olur
2) Adli açıdan alkol ve analizini bilir yorumlar
3) Yasadışı maddelerin biyolojik örneklerde analiz sonuçlarını yorumlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yasadışı maddeler hakkında genel bilgiler Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Ülkemizde madde kullanım oranları Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 TCK uyuşturucu madde ile ilgili yasalar Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Denetimde serbestlik yükümlülerinde madde kullanımı Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Denetimde serbestlik yükümlülerinde madde kullanımı çalışmaları Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Olgu sunumları Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 İşyeri madde testi sonuçlarının yorumlanması Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Derse ilişkin kaynakların okunması Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Yeni nesil psikoaktif maddeler Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Yeni nesil psikoaktif maddelerin analizleri Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Yasadışı madde analizinde alternatif örnekler Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Alkol etkisinde araç kullanımı ve yasal düzenlemeler Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Yasadışı madde etkisinde araç kullanımı ve yasal düzenlemeler Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Adli Toksikolojik değerlendirme raporu hazırlama Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Adli Toksikolojik değerlendirme raporu hazırlama Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derse ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar