Program Hakkında Bilgi

Ziraat Mühendisleri veya Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği konularında seçim yaparak doktora düzeyinde eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar.
Program ISCED Kodu

621
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bahçe bitkileri alanında faaliyet gösteren üniversite, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte bilim doktoru düzeyinde uzmanların yetiştirilmesi; doktora programında bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme; bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapma ve sorunları çözebilme özelliklerine sahip mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı