Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 002 Parazit Yabancı Otlar ve Mücadelesi Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 008 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Epidemiyolojisi ve Mücadelesi Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 010 Fitopatolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar II Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 011 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Saptanması ve Karakterizasyonu Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
BK 012 Entomolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar II Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 013 Fitopatolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar I Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 015 Entomolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar I Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 032 Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Erken Uyarı Modelleri Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 033 Agaricales, Tuberales ve Morchellaceae Fungusları Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 039 Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 040 Özel Bağ Hastalıları Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 048 Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizması Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 052 Herbolojide Allelopati Zorunlu Türkçe 2 2 6
BYE BK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
BYE BK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
DBK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBK 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DBKS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
DBKS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
DBKT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
DBKT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
DBKT 303 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
DBKT 304 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
DBKT 305 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
DBKT 306 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 294 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 016 Tohum Patolojisi Türkçe 3 3 6
BK 019 Herbisitlerde Kalıntı Türkçe 2 2 6
BK 020 Yabancı Ot ve Herbisit Ekofizyolojisi Türkçe 2 2 6
BK 035 Zararlılarla Biyolojik Savaşım Esasları Türkçe 4 4 6
BK 038 Böcek Populasyon Ekolojisi Türkçe 4 4 6
BK 043 Herbisitlerin Etki Mekanizmaları Türkçe 2 2 6
BK 046 Nematod Sistematiği II Türkçe 3 3 6
BK 047 Nematod Sistematiği I Türkçe 3 3 6
BK 517 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi Türkçe 3 3 6
BK 524 Bitki Patojeni Virüslerin Sınıflandırılması Türkçe 2 2 6
BK 529 Fitopatolojide Moleküler Uygulamalar Türkçe 3 3 6
BK 538 Tüm Savaş Türkçe 2 2 6
BK 548 Viral Turunçgil Hastalıklarının Biyolojik Serolojik ve Kimyasal İndekslenmeleri Türkçe 2 2 6
BK 561 Nematodların Ekolojisi Türkçe 3 3 6
BK 578 Virüs ve Virüs Benzeri Hastalık Etmenleri İle Vektör İlişkileri Türkçe 2+2 3 6
BK 584 Bitki ve Patojenlerin Genom Analizleri Türkçe 2+2 3 6
BK 586 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşım Teknikleri Türkçe 2+2 3 6
BK 595 Zararlılar ile Savaşta Kullanılan Preparatlar ve Uygulama İlkeleri Türkçe 3 3 6
BK 600 Zararlılarla Savaşımda Entomopatojenler ve Mikrobiyal Savaşım Türkçe 2 2 6
BK 601 Herbisit Dayanıklılığı ve Belirlenmesinde Moleküler Yöntemleri Türkçe 2 2 6
BK 607 Bitki Patojen Bakterilerin Hastalık Oluşturma Mekanizmaları ve Virülenslik Faktörleri Türkçe 2 2 6


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 034 Moleküler Filogenetik Analizler Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
AKTS kredisi toplamı : 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler