Mezuniyet Koşulları:

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için Uzmanlık Alan Dersleri ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersleri haricinde 42 AKTS kredisi karşılığında 7 farklı dersin ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasını müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Tez çalışması ve uzmanlık alan dersi toplam 60 AKTS olmalıdır. Ek olarak, tezi kabul edilen öğrencinin, tez çalışmasını sözlü olarak, atanacak jüri önünde, başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.