Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE FK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
DFK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
DFKT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
FK 547 Electromagnetic Theory II Zorunlu Türkçe 4 4 6
AKTS kredisi toplamı : 48 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FK 005 Termolüminesans ve Veri Analizi I Türkçe 4 4 6
FK 013 Klasik Elektrodinamik II Türkçe 3+1 3.5 6
FK 023 Radyoloji Fiziği ve Radyasyon Dozimetresi I Türkçe 3 3 5
FK 541 Surface Physics I Türkçe 3 3 6
FK 543 Nuclear Reactor Physics 4 4 6
FK 561 Advanced Nuclear Physics 4 4 6
FK 581 Current Topics in Solid State PhysicsI Türkçe 3 3 6
FK 583 Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Teknikleri I Türkçe 3 3 6
FK 633 Fizikte Bilim Tarihi I Türkçe 3 3 6
FK 635 Advanced Solid State Physics I Türkçe 4 4 6
FK 639 Fundamentals of Photonics I Türkçe 2 2 6
FK 649 Elektro ve Akustooptik Aygıtlar I Türkçe 3 3 6
FK 655 Compound Semiconductors 2 2 6
FK 657 Nanoscale Device Fabrication Türkçe 3 3 6
FK 659 Band Theory and Electronics Properties of Solids I Türkçe 3 3 6
FK 661 Statistical Mechanics Türkçe 4 4 6
FK 677 İnce Film Depolama Yöntemleri Türkçe 3 3 6
FK 689 Yüksek Enerji Fiziğinde Nesneye Dayalı Programlama Teknikleri I Türkçe 3 3 6
FK 693 Yüksek Enerjili Hadron Etkileşimleri I Türkçe 4 4 6
FK 697 Standart Model ve Ötesi I Türkçe 4 4 6
FK 707 Introduction to Image Processing I Türkçe 3 3 6
FK 709 Theoretical Astrophysics I 3 3 6
FK 711 Bilim Felsefesi I 3 3 6
FK 721 Termolüminesans Dozimetresi I Türkçe 3 3 6
FK 733 Manyetizmanın Fiziksel Prensibi ve Manyetik Malzemelerin Manyetik Özellikleri Türkçe 4 4 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE FK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
DFK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
FK 536 Mathematical Methods in Physics II Zorunlu Türkçe 4 4 6
FK 660 Quantum Mechanics II Zorunlu Türkçe 4 4 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FK 006 Termolüminesans ve Veri Analizi II Türkçe 4 4 6
FK 014 Fizikte Matematiksel Yöntemler II Türkçe 3+1 3.5 6
FK 016 Kuantum Mekaniği II Türkçe 3+1 3.5 6
FK 022 Hidrojen Üretim Metotları Türkçe 3 3 6
FK 024 Radyoloji Fiziği ve Radyasyon Dozimetresi II Türkçe 3 3 5
FK 526 Nuclear Reactions 4 4 6
FK 530 Practical Applications of Geographics Information System Türkçe 4 4 6
FK 556 Current Topics in Solid State Physics II Türkçe 3 3 6
FK 558 Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Teknikleri II Türkçe 4 4 6
FK 566 Solid State Optics 3 3 6
FK 582 Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri II Türkçe 3 3 6
FK 586 Nükleer Reaktör Hesaplamalarında Nümerik Metodlar 4 4 6
FK 594 Monte Carlo Simulation of Semiconductor Devices Türkçe 3 3 6
FK 604 Uzaktan Algılama Fiziği II Türkçe 3 3 6
FK 620 Amorf Yarıiletkenler Türkçe 3 3 6
FK 622 Lineer Olmayan Kristaller II Türkçe 3 3 6
FK 630 Fizikte Bilim Tarihi II Türkçe 3 3 6
FK 632 Advanced Solid State Physics II Türkçe 4 4 6
FK 636 Fundamentals of Photonics II Türkçe 3 3 6
FK 646 Elektro ve Akustooptik Aygıtlar II Türkçe 3 3 6
FK 652 Thin Film Applications 2 2 6
FK 654 Nanostructure and Nanodevices Türkçe 3 3 6
FK 656 Band Theory and Electronic Properties of Solids II Türkçe 3 3 6
FK 658 Fizikte Sayısal Yöntemler Türkçe 3 3 6
FK 676 İnce Film Karekterizasyonu Türkçe 3 3 6
FK 688 Yüksek Enerji Fiziğinde Nesneye Dayalı Programlama Teknikleri II Türkçe 3 3 6
FK 692 Yüksek Enerjili Hadron Etkileşimleri II Türkçe 4 4 6
FK 696 Standart Model ve Ötesi II Türkçe 4 4 6
FK 700 Termal Enerji Depolama Sistemleri ve Uygulamaları Türkçe 3 3 6
FK 706 Introduction to Image Processing II Türkçe 3 3 6
FK 708 Theoretical Astrophysics II 3 3 6
FK 710 Bilim Felsefesi II 3 3 6
FK 720 Termolüminesans Dozimetresi II Türkçe 3 3 6
FK 726 Galvaniz Kaplama Tekniği II Türkçe 3 3 6
FK 730 Süperiletkenliğe Giriş ve Uygulamaları II Türkçe 4 4 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DFK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DFK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DFK 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DFK 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DFK 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DFK 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DFKT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler