Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 021 Elektromanyetik Yöntemlerle Jeotermal Alanların Tespiti Türkçe 3 3 6
JM 507 Sekans ve Sismik Stratigrafi Türkçe 3 3 6
JM 525 Ekoloji ve Ekosistemler Türkçe 4 4 6
JM 561 Planktonik Foraminifer Stratigrafisi Türkçe 3 3 6
JM 585 Kirlilik Hidrojeolojisi Türkçe 4 4 6
JM 595 Kaya Mekaniğinde Stereografik Projeksiyon Yöntemleri Türkçe 3 3 6
JM 607 Cevher içeren Akışkanların Hareketi ve Cevherleşme Türkçe 3 3 6
JM 639 Yayın İçin Teknik Yazım Türkçe 3 3 6
JM 643 Barajların Jeoteknik Sorunları Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 532 Hidrojeolojik Ortamlarda Kütle Taşınması Türkçe 3 3 6
JM 560 Sismik Verilerin Tektonik Sentezi Türkçe 3 3 6
JM 562 Sistematik ve Evrim Türkçe 4 4 6
JM 564 Neojen Stratigrafisi Türkçe 3 3 6
JM 574 İzotop Jeokimyası Türkçe 2 2 6
JM 580 Okyanusal Basenlerdeki Volkanizma Türkçe 4 4 6
JM 604 Dinamik Kaya Mekaniği Türkçe 4 4 6
JM 630 Karstik Alanların Mühendislik Jeolojisi Türkçe 3 3 6
JM 640 Neotektonik Türkçe 3 3 63. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 007 Derin Deniz Sedimantasyonu Türkçe 2 2 6
JM 009 Fasiyes ve Çökelme Ortam Analizi Türkçe 3 3 6
JM 019 Düşük Sıcaklık Termokronolojisi Türkçe 3 3 6
JM 021 Elektromanyetik Yöntemlerle Jeotermal Alanların Tespiti Türkçe 3 3 6
JM 507 Sekans ve Sismik Stratigrafi Türkçe 3 3 6
JM 525 Ekoloji ve Ekosistemler Türkçe 4 4 6
JM 561 Planktonik Foraminifer Stratigrafisi Türkçe 3 3 6
JM 585 Kirlilik Hidrojeolojisi Türkçe 4 4 6
JM 595 Kaya Mekaniğinde Stereografik Projeksiyon Yöntemleri Türkçe 3 3 6
JM 607 Cevher içeren Akışkanların Hareketi ve Cevherleşme Türkçe 3 3 6
JM 639 Yayın İçin Teknik Yazım Türkçe 3 3 64. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 008 Karbonatlı Çökelme Ortamları Türkçe 2 2 6
JM 010 Karbonatlı Kayaçlarda Petrografik Analizler Türkçe 3 3 6
JM 020 Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi Türkçe 3 3 6
JM 022 Jeotermal Alanların Termal Enerji Potansiyellerinin Araştırılması Türkçe 3 3 6
JM 532 Hidrojeolojik Ortamlarda Kütle Taşınması Türkçe 3 3 6
JM 560 Sismik Verilerin Tektonik Sentezi Türkçe 3 3 6
JM 562 Sistematik ve Evrim Türkçe 4 4 6
JM 564 Neojen Stratigrafisi Türkçe 3 3 6
JM 574 İzotop Jeokimyası Türkçe 2 2 6
JM 580 Okyanusal Basenlerdeki Volkanizma Türkçe 4 4 6
JM 604 Dinamik Kaya Mekaniği Türkçe 4 4 6
JM 630 Karstik Alanların Mühendislik Jeolojisi Türkçe 3 3 6
JM 640 Neotektonik Türkçe 3 3 6


5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMT 303 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMT 304 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMT 305 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DJMT 306 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler