Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ST 003 Sucul Canlıların Uluslararası Koruma Mevzuatı Türkçe 2 2 6
ST 007 Denizel Kıkırdaklı Balıklar ve Biyoekolojileri Türkçe 2 2 6
ST 017 Denizel Makroalgler ve Fonksiyonel Kullanımlarında Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 6
ST 019 Denizel İzleme Çalışmaları Türkçe 2 2 6
ST 513 Göl Ekosisteminde Enerji Döngüsü Türkçe 2 2 6
ST 515 İleri Balık Ekolojisi Türkçe 2 2 6
ST 517 Alglerin Besin Özellikleri Türkçe 2+2 2 6
ST 525 Alg Fizyolojisi Türkçe 2 2 6
ST 531 Balıkçılıkta Su Kalite Kriterleri Türkçe 3 3 6
ST 537 Kabuklular Türkçe 2+2 3 6
ST 547 Su Ürünlerinde Moleküler Genetik I Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ST 504 İleri Balık Islahı 3 3 6
ST 510 Su Ortamlarında Azot/Fosfat Dolaşımı ve Fiksasyonu Türkçe 3 3 6
ST 518 İç Deniz Oşinografisi ve Üretim Olanakları Türkçe 2 2 6
ST 520 İleri Balık Popülasyonları Dinamiği Türkçe 2 2 6
ST 528 Toksik Algler ve Çevresel Etkileri Türkçe 2 2 6
ST 536 Yengeçler Türkçe 3 3 6
ST 538 Su Kirliliğinde Alglerin Rolü Türkçe 2 2 6
ST 542 Su Ürünlerinde Moleküler Genetik II Türkçe 3 3 6
ST 546 Kıyısal Ekosistemlerde Plankton-Çevre Etkileşimleri Türkçe 2 2 6
ST 550 Lagüner Sistem ve Lagün Balıkçılığı Türkçe 3 3 6
ST 554 Su Ortamında İleri Bitki Kontrol Yöntemleri Türkçe 3 3 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTT 303 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTT 304 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTT 305 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DST 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
DSTT 306 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler