Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Bakteriyel İzolasyon ve Aşılama Yöntemleri
(TBB516)
- 4 4 3 2 3 1 2 1 1 3 1
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYETBB1)
1 1 - - - 5 4 4 - 4 3 -
Bitki Besin Elementleri Davranışı
(TBB596)
1 2 - 2 - - - - - - - -
Bitki Büyüme Düzenleyicileri
(TBB625)
- 3 - 2 - 2 - - - - - -
Bitki Gelişim Modelleri ve Üretim İçin Öneriler
(TBB579)
2 1 2 1 1 2 2 2 - - 3 -
Bitki Kök Bölgesi Ekosistemi
(TBB610)
5 5 - 4 5 4 - 3 - - - -
Bitkilerin Mineral Element Beslenmesi ve İnsan Sağlığı İlişkileri
(TBB002)
2 5 3 4 4 3 2 2 2 4 3 3
Kuvaterner Topraklar
(TBB500)
4 1 2 - - 1 - - - - - -
Mikorizal Ekoloji
(TBB562)
5 5 4 4 - 4 - - - - - -
Mikrobiyel Ekoloji
(TBB531)
- 2 4 4 1 2 - 2 1 - 2 1
Modellerden Yararlarma Teknikleri ve Bilimsel İşlemler
(TBB528)
1 - 2 1 1 2 2 2 - - 2 -
Pedoloji
(TBB561)
4 - 2 - - 2 - - - - - -
Rizosfer-Bitki Adaptasyonu İlişkileri
(TBB617)
- 2 - 2 - - - - - - - -
Seminer
(DTBBS101)
1 1 1 1 1 - - 2 4 2 5 2
Tez Çalışması
(DTBBT301)
3 3 3 3 3 5 - 5 3 3 3 1
Tez Çalışması
(DTBBT302)
3 3 3 3 3 5 - 5 3 3 3 1
Tez Çalışması
(DTBBT303)
3 3 3 3 3 5 - 5 3 3 3 1
Tez Çalışması
(DTBBT304)
3 3 3 3 3 5 - 5 3 3 3 1
Toprak Fiziğinin Temel Kuralları
(TBB584)
2 - 2 1 1 2 1 1 - - 1 1
Toprak Korumada Özel Sorunlar
(TBB007)
1 - 2 - 1 1 - 1 - - - 1
Toprak Organik Maddesi ve Bitkilerin Mineral Beslenmesi İlişkileri
(TBB615)
4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
Toprak ve Bitkide Ağır Metaller
(TBB582)
4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4
Topraksız Kültürde Bitki Besleme Teknikleri
(TBB604)
- 2 - 4 - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB201)
2 2 2 2 2 - - 2 4 1 4 -
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB202)
2 2 2 2 2 - - 2 5 1 5 -
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB203)
2 2 2 2 2 - - 2 4 1 4 -
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB204)
2 2 2 2 2 - - 2 4 1 4 -
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB205)
3 3 3 3 3 2 - 3 - 2 2 2
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB206)
3 3 3 3 3 2 - 3 - 2 2 2
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB207)
3 3 3 3 3 2 - 3 - 2 2 2
Uzmanlık Alan Dersi
(DTBB208)
3 3 3 3 3 2 - 3 - 2 2 2
İlişkili ders sayısı / 31 26 27 25 27 23 23 8 24 14 18 22 16
İlişki ağırlığı 697467725568186642426629
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir