Amaçlar

Zootekni bölümü, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve beceriye sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Zootekni bölümü insan sağlığı ve ülke ekonomisi için önemli hayvansal ürünlerin üretimi ve bu ürünlerin artırılması bağlamında diğer bilim dallarıyla bütünleşmiş eğitim vermektir. Bu bağlamda üretimin gerçekleştirilmesi sırasında hayvansal üretim kaynakları ve çevrenin korunması da zootekni bölümünün misyonları arasındadır.

Hedefler

Zootekni Bölümünün vizyonu: nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu niteliklere sahip Zooteknist yetiştirilmesini gerçekleştiren, öğrencilerin öncelikli tercih ettikleri ve ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayabilecek niteliklere sahip bir bölüm olmaktır.