Program Hakkında Bilgi

İstatistik Bölümü Doktora programının amacı mesleki alanda yüksek akademik ve bilimsel kaliteye sahip İstatistikçiler yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İstatistik Bölümü Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.