Amaçlar

Ekonometri Doktora programının amacı, öğrencilere Ekonometri alanında güncel ve üst düzey bilgi birikiminin kazandırılmasıdır. Mezunların kamu ve özel sektörde yönetici; üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilmeye yönelik yetenekleri kazandırılması da amaçlanmaktadır.

Hedefler

Kamu ve özel sektöre alanında donanımlı iş gücü sağlamayı hedeflemektedir.