Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 801 Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 802 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 807 Örgüt Psikolojisi ve İnsan İlişkileri Türkçe 3 3 6
EGT 809 Öğretim Tasarımı Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EGT 811 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri Türkçe 3 3 6
EGT 812 Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 813 Çağdaş Öğrenme Kuramları Türkçe 3 3 6
EGT 816 Yaşam Boyu Öğrenmede Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 817 Grup Dinamiği Türkçe 3 3 6
EGT 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 6
EGT 820 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Türkçe 3 3 6
EGT 821 Bilimsel Araştırma Tekniklerinde Teori ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 822 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3 3 6
EGT 823 Duygusal Zeka Türkçe 3 3 6
EPÖ 807 Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 814 Hizmetiçi Eğitim II Türkçe 3 3 0
EPÖ 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 7
EPÖ 821 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 3 3 7
EPÖ 827 Çoklu Zekanın Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 7
EPÖ 828 Çoklu Zeka Kuramında Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 835 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yönetimi Türkçe 3 3 6
EPÖ 839 Program Geliştirme Uygulamaları Türkçe 3 3 5
EPÖ 841 Öğretim ve Program Değerlendirme Türkçe 3 3 5
EPÖ 843 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 5
EPÖ 844 Bilimin Doğası Türkçe 3 3 7
EPÖ 846 Öğretim ve Program Değerlendirme Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EPÖ 847 Eğitimde Felsefe ve İdeolojik Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EPÖ 848 Disiplinlerarası Bağlamda EPÖ Türkçe 3 3 7
EPÖ 849 Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme Türkçe 3 3 7
EPÖ 850 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uyg. Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 801 Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 802 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 807 Örgüt Psikolojisi ve İnsan İlişkileri Türkçe 3 3 6
EGT 809 Öğretim Tasarımı Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EGT 811 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri Türkçe 3 3 6
EGT 812 Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 813 Çağdaş Öğrenme Kuramları Türkçe 3 3 6
EGT 816 Yaşam Boyu Öğrenmede Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 817 Grup Dinamiği Türkçe 3 3 6
EGT 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 6
EGT 820 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Türkçe 3 3 6
EGT 821 Bilimsel Araştırma Tekniklerinde Teori ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 822 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3 3 6
EGT 823 Duygusal Zeka Türkçe 3 3 6
EPÖ 807 Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 814 Hizmetiçi Eğitim II Türkçe 3 3 0
EPÖ 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 7
EPÖ 821 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 3 3 7
EPÖ 827 Çoklu Zekanın Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 7
EPÖ 828 Çoklu Zeka Kuramında Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 835 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yönetimi Türkçe 3 3 6
EPÖ 839 Program Geliştirme Uygulamaları Türkçe 3 3 5
EPÖ 841 Öğretim ve Program Değerlendirme Türkçe 3 3 5
EPÖ 843 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 5
EPÖ 844 Bilimin Doğası Türkçe 3 3 7
EPÖ 846 Öğretim ve Program Değerlendirme Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EPÖ 847 Eğitimde Felsefe ve İdeolojik Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EPÖ 848 Disiplinlerarası Bağlamda EPÖ Türkçe 3 3 7
EPÖ 849 Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme Türkçe 3 3 7
EPÖ 850 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uyg. Türkçe 3 3 63. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 801 Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 802 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 807 Örgüt Psikolojisi ve İnsan İlişkileri Türkçe 3 3 6
EGT 809 Öğretim Tasarımı Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EGT 811 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri Türkçe 3 3 6
EGT 812 Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 813 Çağdaş Öğrenme Kuramları Türkçe 3 3 6
EGT 816 Yaşam Boyu Öğrenmede Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 817 Grup Dinamiği Türkçe 3 3 6
EGT 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 6
EGT 820 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Türkçe 3 3 6
EGT 821 Bilimsel Araştırma Tekniklerinde Teori ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 822 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3 3 6
EGT 823 Duygusal Zeka Türkçe 3 3 6
EPÖ 807 Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 814 Hizmetiçi Eğitim II Türkçe 3 3 0
EPÖ 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 7
EPÖ 821 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 3 3 7
EPÖ 827 Çoklu Zekanın Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 7
EPÖ 828 Çoklu Zeka Kuramında Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 835 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yönetimi Türkçe 3 3 6
EPÖ 839 Program Geliştirme Uygulamaları Türkçe 3 3 5
EPÖ 841 Öğretim ve Program Değerlendirme Türkçe 3 3 5
EPÖ 843 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 5
EPÖ 844 Bilimin Doğası Türkçe 3 3 7
EPÖ 846 Öğretim ve Program Değerlendirme Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EPÖ 847 Eğitimde Felsefe ve İdeolojik Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EPÖ 848 Disiplinlerarası Bağlamda EPÖ Türkçe 3 3 7
EPÖ 849 Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme Türkçe 3 3 7
EPÖ 850 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uyg. Türkçe 3 3 64. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGTS 800 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT 801 Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 802 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 807 Örgüt Psikolojisi ve İnsan İlişkileri Türkçe 3 3 6
EGT 809 Öğretim Tasarımı Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EGT 811 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri Türkçe 3 3 6
EGT 812 Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 813 Çağdaş Öğrenme Kuramları Türkçe 3 3 6
EGT 816 Yaşam Boyu Öğrenmede Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EGT 817 Grup Dinamiği Türkçe 3 3 6
EGT 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 6
EGT 820 Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Türkçe 3 3 6
EGT 821 Bilimsel Araştırma Tekniklerinde Teori ve Uygulama Türkçe 3 3 6
EGT 822 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 3 3 6
EGT 823 Duygusal Zeka Türkçe 3 3 6
EPÖ 807 Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 814 Hizmetiçi Eğitim II Türkçe 3 3 0
EPÖ 819 Hizmetiçi Eğitim I Türkçe 3 3 7
EPÖ 821 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Türkçe 3 3 7
EPÖ 827 Çoklu Zekanın Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 7
EPÖ 828 Çoklu Zeka Kuramında Araştırma ve Uygulama Türkçe 3 3 7
EPÖ 835 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatistik Yönetimi Türkçe 3 3 6
EPÖ 839 Program Geliştirme Uygulamaları Türkçe 3 3 5
EPÖ 841 Öğretim ve Program Değerlendirme Türkçe 3 3 5
EPÖ 843 Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri Türkçe 3 3 5
EPÖ 844 Bilimin Doğası Türkçe 3 3 7
EPÖ 846 Öğretim ve Program Değerlendirme Uygulamaları Türkçe 3 3 6
EPÖ 847 Eğitimde Felsefe ve İdeolojik Yaklaşımlar Türkçe 3 3 6
EPÖ 848 Disiplinlerarası Bağlamda EPÖ Türkçe 3 3 7
EPÖ 849 Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme Türkçe 3 3 7
EPÖ 850 Sınıfta ve Okulda Disiplin: Disiplin Modelleri ve Uyg. Türkçe 3 3 6


5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGT1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGT1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGT1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EGT1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
EGT1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler