Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar akademik kariyere yönelebilmekle birlikte, özel sektörde, kamu kuruluşlarında veya danışmanlık şirketlerinde görev alabilmektedirler.