Amaçlar

Programın temel amacı sanat ve tasarım üretimlerinin incelenmesi, üretim koşulları ve olanaklarının tartışılması, biçim ve anlam ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve günümüzün kurumsallaşan sanat ortamında uluslararası ölçekte oluşan beklentiyi karşılayabilecek sanatçı ve tasarımcıların yetiştirilmesidir.

Hedefler

Öğrencilerine dönemin gelişen akımları, olayları ve kavramlarını sorgulayacağı ortamlar sunmak ve araştırılan kuramlar çerçevesinde yeniden yapılandırılmış projeler üretmesini sağlamak programın hedefleri arasındadır.