Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünün yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.