Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 869 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu Türkçe 2 2 4
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 807 Eski Anadolu Türkçesi I Türkçe 2 2 4
TDE 815 Çağatayca I Türkçe 2 2 4
TDE 819 Türkiye Türkçesinin Sorunları I Türkçe 2 2 4
TDE 827 Divan Edebiyatında Mensur Türler I Türkçe 2 2 5
TDE 829 Yeni Türk Edebiyatı I Türkçe 2 2 4
TDE 831 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı I Türkçe 2 2 4
TDE 833 Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı I Türkçe 2 2 4
TDE 835 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler I Türkçe 2 2 4
TDE 839 Eski Türk Edebiyatı Şerh Metinleri I Türkçe 2 2 4
TDE 845 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi Türkçe 2 2 4
TDE 863 Halkbilim Kuramları Türkçe 2 2 4
TDE 865 Tatarca Türkçe 2 2 4
TDE 867 Tuvaca Türkçe 2 2 4
TDE 871 Anlam Bilgisi I Türkçe 2 2 5
TDE 877 Divan Şiir Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması I Türkçe 2 2 4
TDE 881 Divan Edebiyatında Manzum Türler I Türkçe 2 2 4
TDE 883 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi Türkçe 2 2 4
TDE 887 Karahanlı Türkçesi Türkçe 2 2 4
TDE 893 Türk Halk Şiirinin Meseleleri I Türkçe 2 2 6
TDE 895 Sözdizimi Kuramları Türkçe 2 2 6
TDE1 889 Orhon Türkçesi Türkçe 3 3 5
TDE1 891 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler I Türkçe 3 3 52. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 870 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu Türkçe 2 2 4
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDES 800 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 32 *

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE 808 Eski Anadolu Türkçesi II Türkçe 2 2 4
TDE 816 Çağatayca II Türkçe 2 2 4
TDE 820 Türkiye Türkçesinin Sorunları II Türkçe 2 2 4
TDE 828 Divan Edebiyatı Mensur Türler II Türkçe 2 2 4
TDE 830 Yeni Türk Edebiyatı II Türkçe 2 2 4
TDE 832 Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı II Türkçe 2 2 4
TDE 834 Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı II Türkçe 2 2 4
TDE 836 Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II Türkçe 2 2 4
TDE 838 Edebiyat Kuramları II Türkçe 2 2 4
TDE 840 Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II Türkçe 2 2 4
TDE 844 Yeni Uygur Türkçesi Türkçe 2 2 4
TDE 846 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Söz Varlığı Türkçe 2 2 4
TDE 856 Eski Türk Edebiyatında Nazım II Türkçe 2 2 4
TDE 864 Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri II Türkçe 2 2 4
TDE 866 Kırgızca Türkçe 2 2 4
TDE 868 Hakasça Türkçe 2 2 4
TDE 872 Anlam Bilgisi II Türkçe 2 2 4
TDE 878 Divan Şiiri Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması II Türkçe 2 2 4
TDE 882 Divan Edebiyatında Manzum Türler II Türkçe 2 2 4
TDE 884 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi II Türkçe 2 2 4
TDE 886 Türk Halk Edebiyatında Nesir Tahlilleri II Türkçe 2 2 4
TDE 888 Sözlük Bilimi ve Türk Sözlükçülüğü Türkçe 2 2 6
TDE 890 Uygur Edebiyatı Türkçe 2 2 6
TDE 896 Türk Halk Şiirinin Meseleleri II Türkçe 2 2 6
TDE1 890 Uygur Türkçesi Türkçe 3 3 5
TDE1 892 Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler II Türkçe 3 3 5


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TDE1 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
TDE1 801 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler