Program Hakkında Bilgi

Ekonomi Bölümü iktisat alanında hem lisans hem de yüksek lisans (Yüksek Lisans ve Doktora) dereceleri sunmaktadır. Modern analitik ve kantitatif iktisat yöntemleri sadece araçlar olarak değil, düzenli, bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip öğrencileri yetiştirmek için genel bir yaklaşımın parçası olarak vurgulanmaktadır. Lisans programı, ekonominin her alanında geniş bir yelpazede dersler sunar ve öğrenciler iktisat alanında çok güçlü bir altyapıya sahip olurlar. Özel ve kamu sektöründeki profesyonel kariyerlere devam eden mezunlarımızın çoğunluğu için, Çukurova Üniversitesi'nde aldıkları iktisat eğitimi, daha fazla uygulamalı beceri geliştirmek için çok sağlam bir temel oluşturmaktadır. Hem yurtiçinde hem yurtdışında lisansüstü eğitim görenler analitik geçmişleriyle başarılı oldular. Bölümde İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisadi Kalkınma ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası olmak üzere üç alt bölüm bulunmaktadır. Bütün bu alt bölümler, lisansüstü eğitim ve ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak için kendi araştırma alanlarına sahiptir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programın amacı, farklı akademik disiplinlerde (mühendislik, işletme, iktisat, vb.) lisans eğitimi almış olan bireylerin ekonomi teorisi alanındaki bilgilerini, uygulama becerilerini ve özgün bilimsel araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.