Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SÖ 800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
SÖ1 800 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
SÖS 800 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 36 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SÖ 801 Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılık Türkçe 3 3 6
SÖ 803 İlköğretimde Aile Katılımı Okul-Aile İşbirliği Türkçe 3 3 6
SÖ 804 Okulda Şiddet: Önleme ve Başetme Stratejileri 3 3 6
SÖ 805 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 3 6
SÖ 806 İlköğretim Programlarının Geliştirmesi Türkçe 3 3 6
SÖ 807 Öğrenme Kuramları ve Sınıf İçi Uygulamalar Türkçe 3 3 6
SÖ 808 Çadaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Semineri Türkçe 3 3 6
SÖ 809 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yen Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar Türkçe 3 3 6
SÖ 810 Sınıf Yönetimi Uygulamaları Türkçe 3 3 6
SÖ 811 Türk Eğitim Sistemi Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış Türkçe 3 3 6
SÖ 812 Program Geliştirme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi Türkçe 3 3 6
SÖ 813 Eğitimde Program Değerlendirme Türkçe 3 3 6
SÖ 814 Öğrenme Stilleri ve Öğretim Stilleri Türkçe 3 3 6
SÖ 815 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 3 6
SÖ 816 İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Teknolojik Materyal Kullanımı Türkçe 3 3 6
SÖ 817 Program Geliştirme ve Öğretim Türkçe 3 3 6
SÖ 818 Matematik Eğitim ve Felsefe Üzerine Öğretim Tasarımları Türkçe 3 3 6
SÖ 819 Program Geliştirmede Araştırma Sorunları Türkçe 3 3 6
SÖ 820 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Türkçe 3 3 6
SÖ 821 Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri Türkçe 3 3 6
SÖ 822 Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve Değerler Eğitimi Türkçe 3 3 6
SÖ 823 Eğitimde Motivasyon Türkçe 3 3 6
SÖ 824 MaxQda İle Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar Türkçe 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler