Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıbbi Farmakoloji Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Doktora Diploması