Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İn vivo ve in vitro yöntemleri öğrenmek

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İlaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini öğrenmek

- Farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini tanımak

- Bilimsel bir makaleyi yorumlamak ve makale nasıl yazılır kavramak

YETKİNLİKLER

Ögrenme Yetkinligi

- - İlaç etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini sistematik bir yaklaşımla öğrenmek

- Deneysel farmakolojiye giriş ile genel metodoloji hakkında temel bilgi kazanmak

- Organ banyo sistemlerini öğrenmek