Program Hakkında Bilgi

Farmakoloji eğitiminde ileri farmakolojik kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını öğrenmeyi sağlamak, farmakoloji alanında ve araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütülmesine olanak sağlamak ve farmakoloji alanında akademik hayata devam edebilmeyi sağlamaktır.
Program ISCED Kodu

42
Programın Kredisi

Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Farmakolojinin kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini sistematik bir yaklaşımla öğrenmek; farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini tanıyarak farmakoloji alanında araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütebilmeye olanak sağlamaktır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.