Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. HÜSNÜ ÜMİT LÜLEYAP (ululeyap)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI (ppazarci)