Amaçlar

Kalıtım modelleri ile genetik hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaların belirlenmesi, yeni tedavi metodlarının geliştirilmesi için moleküler tekniklerin kullanılması, bu bağlamda hastalık ve bireysel risk faktörlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi konusunda etkin, sorumluluklarını bilen, görevler üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek.

Hedefler

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanların canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin moleküler yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, mendeliyen ve non-mendeliyen genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir.