Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek

- Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak

- Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek

- Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek

- Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek

- İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek

- QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak

- Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak

- Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek