Mezuniyet Koşulları:

Mezun adayı Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği mezuniyet kriterlerine ek olarak, doktora eğitimi süresince moleküler genetik ve sitogenetik laboratuvarlarında mesai saatleri içerisinde 500'er saat aktif şekilde çalışmış olmalıdır. Eğitimi süresince en az 2 adet SCI/SCI expanded endekslerine giren dergilerde anabilim dalı adına makale yayınlamış olmalıdır.