Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.