Program Hakkında Bilgi

"Tıbbi Biyoloji Doktora" programı, tibbi biyoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik disiplinleri çerçevesindeki tekniklerin, genetik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik olarak gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını sağlar. Bu bağlamda her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR tabanlı güncel teknikleri yapma bilgi ve becerisi kazandırır. Ayrıca hücre ve doku kültürü yapmasını, kromozomların elde edilmesini ve yorumlamasını sağlar.
Program ISCED Kodu

42
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanlar canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir. Mezun olan öğrenciler bilimsel bir projenin yazımından makale olarak yayınlanmasına kadarki tüm süreçleri yönetebilme becerine sahip olurlar. Tıp Fakültesinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik ders içerikleri ile ilgili konularda bilgi birikimine ve aktarımına sahip olurlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.