Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 659 Bilim Felsefesi Zorunlu Türkçe 2 2 4
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 725 Seminer Zorunlu Türkçe 1 1 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 7
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 7
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 7
AKTS kredisi toplamı : 33 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 609 Jinekolojik Onkoloji Türkçe 3+2 4 7
HEM 610 Cinsel Sağlık Türkçe 2 2 6
HEM 611 İnfertilite Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 612 Aile Planlaması Türkçe 3+2 4 7
HEM 613 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 3 3 7
HEM 614 İleri Perinatoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 615 Jinekoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 616 Kadın ve Liderlik Türkçe 2 2 6
HEM 617 Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 618 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi I Türkçe 3+2 4 7
HEM 620 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Türkçe 2 2 6
HEM 621 Endoskopi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 622 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 623 Transplantasyon Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 624 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 625 Travma Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 626 Cerrahide Yeni Gelişmeler Türkçe 2 2 6
HEM 627 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 629 Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2+4 4 7
HEM 630 Hemşirelikte Etik Türkçe 2 2 4
HEM 631 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 632 Sosyo-Kültürel Değişim ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 633 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği I Türkçe 2 2 4
HEM 635 Pediatrik Aciller ve Hemşirelik Türkçe 2+3 4 6
HEM 636 Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirelik Türkçe 1 1 2
HEM 637 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kullanılan Kuramlar Türkçe 2 2 4
HEM 638 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 3+2 4 7
HEM 640 Gelişimsel Pediatri ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 641 İletişim Problemi Olan Çocuğa Yaklaşım Türkçe 2 2 4
HEM 642 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri I Türkçe 0+1 0 2
HEM 644 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 646 Yenidoğan Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 648 Yoğun Bakımda Analjezi ve Sedasyon Türkçe 2 2 4
HEM 649 İstismar ve İhmalde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 650 Adli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2 2 4
HEM 651 Kadına Yönelik Şiddet Türkçe 2 2 4
HEM 652 İletişim Becerileri Türkçe 2 2 4
HEM 664 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 665 Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 666 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Türkçe 2 2 6
HEM 667 Cerrahi Hemşireliğinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 668 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 3 3 6
HEM 670 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I Türkçe 0+3 6 5
HEM 671 Çocuk İstismarı ve İhmal Türkçe 2 2 4
HEM 672 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma Türkçe 2 2 4
HEM 677 Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 678 Vakalarla Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 679 Yara ve Yara İyileşmesi Türkçe 2 2 6
HEM 680 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları Türkçe 4 4 7
HEM 681 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 682 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı Türkçe 2 2 6
HEM 683 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Türkçe 2 2 4
HEM 684 Yönetimde Liderlik Türkçe 2 2 4
HEM 685 Hemşirelikte Kaynakların Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 686 İnovasyon Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 687 Sağlık Mevzuatı Türkçe 4 4 5
HEM 688 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 689 Hemşirelikte Yönetsel Sorunlar Türkçe 2 2 3
HEM 690 Hemşirelikte Kalite Standartları Yönetimi Türkçe 2 2 3
HEM 691 Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Davranış Türkçe 2 2 4
HEM 692 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Uygulaması Türkçe 4 4 4
HEM 693 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Türkçe 2 2 5
HEM 694 Hemşirelikte Yönetim Kuramları Türkçe 2 2 4
HEM 695 Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayne Türkçe 3 3 6
HEM 696 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 3 6
HEM 699 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 2+6 5 6
HEM 701 Onkoloji Hemşireliği 3 3 5
HEM 702 Geriatri Hemşireliği Türkçe 2 2 5
HEM 703 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Hemşirelikte Kullanımı 2 2 5
HEM 704 Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme Türkçe 3 3 52. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 657 İleri Biyoistatistik Zorunlu 2 2 4
HEM 658 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu Türkçe 2 2 4
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 7
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 7
AKTS kredisi toplamı : 27

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 609 Jinekolojik Onkoloji Türkçe 3+2 4 7
HEM 610 Cinsel Sağlık Türkçe 2 2 6
HEM 611 İnfertilite Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 612 Aile Planlaması Türkçe 3+2 4 7
HEM 613 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 3 3 7
HEM 614 İleri Perinatoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 615 Jinekoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 616 Kadın ve Liderlik Türkçe 2 2 6
HEM 617 Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 619 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi II Türkçe 3+2 4 7
HEM 620 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Türkçe 2 2 6
HEM 621 Endoskopi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 622 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 623 Transplantasyon Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 624 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 625 Travma Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 626 Cerrahide Yeni Gelişmeler Türkçe 2 2 6
HEM 627 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 629 Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2+4 4 7
HEM 630 Hemşirelikte Etik Türkçe 2 2 4
HEM 631 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 632 Sosyo-Kültürel Değişim ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 634 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği II Türkçe 2 2 4
HEM 635 Pediatrik Aciller ve Hemşirelik Türkçe 2+3 4 6
HEM 636 Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirelik Türkçe 1 1 2
HEM 637 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kullanılan Kuramlar Türkçe 2 2 4
HEM 639 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 3+2 4 7
HEM 640 Gelişimsel Pediatri ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 641 İletişim Problemi Olan Çocuğa Yaklaşım Türkçe 2 2 4
HEM 643 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri II Türkçe 0+1 0 2
HEM 645 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 6
HEM 647 Yenidoğan Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 6
HEM 648 Yoğun Bakımda Analjezi ve Sedasyon Türkçe 2 2 4
HEM 649 İstismar ve İhmalde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 650 Adli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2 2 4
HEM 651 Kadına Yönelik Şiddet Türkçe 2 2 4
HEM 652 İletişim Becerileri Türkçe 2 2 4
HEM 664 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 665 Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 666 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Türkçe 2 2 6
HEM 667 Cerrahi Hemşireliğinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 671 Çocuk İstismarı ve İhmal Türkçe 2 2 4
HEM 672 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma Türkçe 2 2 4
HEM 673 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 3 3 5
HEM 674 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları II Türkçe 2+4 4 6
HEM 675 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II Türkçe 0+3 6 5
HEM 676 Çocuk İstismarı ve İhmal II Türkçe 2 2 4
HEM 677 Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 678 Vakalarla Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 679 Yara ve Yara İyileşmesi Türkçe 2 2 6
HEM 680 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları Türkçe 4 4 7
HEM 681 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 682 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı Türkçe 2 2 6
HEM 683 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Türkçe 2 2 4
HEM 684 Yönetimde Liderlik Türkçe 2 2 4
HEM 685 Hemşirelikte Kaynakların Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 686 İnovasyon Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 687 Sağlık Mevzuatı Türkçe 4 4 5
HEM 688 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 689 Hemşirelikte Yönetsel Sorunlar Türkçe 2 2 3
HEM 690 Hemşirelikte Kalite Standartları Yönetimi Türkçe 2 2 3
HEM 691 Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Davranış Türkçe 2 2 4
HEM 692 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Uygulaması Türkçe 4 4 4
HEM 693 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Türkçe 2 2 5
HEM 694 Hemşirelikte Yönetim Kuramları Türkçe 2 2 4
HEM 695 Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayne Türkçe 3 3 6
HEM 697 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 3 6
HEM 698 İç Hastalıkları Hemşireliği III 3+6 5 7
HEM 700 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 1+6 4 6
HEM 701 Onkoloji Hemşireliği 3 3 5
HEM 702 Geriatri Hemşireliği Türkçe 2 2 5
HEM 703 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Hemşirelikte Kullanımı 2 2 5
HEM 704 Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme Türkçe 3 3 53. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 653 Araştırma Projesi I Zorunlu Türkçe 2 2 4
HEM 655 Hemşirelikte Kuramsal Ögeler I Zorunlu Türkçe 3 3 5
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 7
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 7
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 7
AKTS kredisi toplamı : 35 *

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 609 Jinekolojik Onkoloji Türkçe 3+2 4 7
HEM 610 Cinsel Sağlık Türkçe 2 2 6
HEM 611 İnfertilite Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 612 Aile Planlaması Türkçe 3+2 4 7
HEM 613 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 3 3 7
HEM 614 İleri Perinatoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 615 Jinekoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 616 Kadın ve Liderlik Türkçe 2 2 6
HEM 617 Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 618 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi I Türkçe 3+2 4 7
HEM 620 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Türkçe 2 2 6
HEM 621 Endoskopi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 622 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 623 Transplantasyon Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 624 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 625 Travma Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 626 Cerrahide Yeni Gelişmeler Türkçe 2 2 6
HEM 627 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 629 Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2+4 4 7
HEM 630 Hemşirelikte Etik Türkçe 2 2 4
HEM 631 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 632 Sosyo-Kültürel Değişim ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 633 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği I Türkçe 2 2 4
HEM 635 Pediatrik Aciller ve Hemşirelik Türkçe 2+3 4 6
HEM 636 Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirelik Türkçe 1 1 2
HEM 637 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kullanılan Kuramlar Türkçe 2 2 4
HEM 638 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 3+2 4 7
HEM 640 Gelişimsel Pediatri ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 641 İletişim Problemi Olan Çocuğa Yaklaşım Türkçe 2 2 4
HEM 642 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri I Türkçe 0+1 0 2
HEM 644 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 646 Yenidoğan Hemşireliği I Türkçe 2+4 4 6
HEM 648 Yoğun Bakımda Analjezi ve Sedasyon Türkçe 2 2 4
HEM 649 İstismar ve İhmalde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 650 Adli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2 2 4
HEM 651 Kadına Yönelik Şiddet Türkçe 2 2 4
HEM 652 İletişim Becerileri Türkçe 2 2 4
HEM 664 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 665 Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 666 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Türkçe 2 2 6
HEM 667 Cerrahi Hemşireliğinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 668 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Türkçe 3 3 6
HEM 669 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları I Türkçe 2+4 4 6
HEM 670 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I Türkçe 0+3 6 5
HEM 671 Çocuk İstismarı ve İhmal Türkçe 2 2 4
HEM 672 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma Türkçe 2 2 4
HEM 677 Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 678 Vakalarla Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 679 Yara ve Yara İyileşmesi Türkçe 2 2 6
HEM 680 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları Türkçe 4 4 7
HEM 681 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 682 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı Türkçe 2 2 6
HEM 683 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Türkçe 2 2 4
HEM 684 Yönetimde Liderlik Türkçe 2 2 4
HEM 685 Hemşirelikte Kaynakların Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 686 İnovasyon Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 687 Sağlık Mevzuatı Türkçe 4 4 5
HEM 688 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 689 Hemşirelikte Yönetsel Sorunlar Türkçe 2 2 3
HEM 690 Hemşirelikte Kalite Standartları Yönetimi Türkçe 2 2 3
HEM 691 Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Davranış Türkçe 2 2 4
HEM 692 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Uygulaması Türkçe 4 4 4
HEM 693 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Türkçe 2 2 5
HEM 694 Hemşirelikte Yönetim Kuramları Türkçe 2 2 4
HEM 695 Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayne Türkçe 3 3 6
HEM 696 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 3 6
HEM 699 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 2+6 5 6
HEM 701 Onkoloji Hemşireliği 3 3 5
HEM 702 Geriatri Hemşireliği Türkçe 2 2 5
HEM 703 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Hemşirelikte Kullanımı 2 2 5
HEM 704 Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme Türkçe 3 3 54. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 654 Araştırma Projesi II Zorunlu Türkçe 2 2 4
HEM 656 Hemşirelikte Kuramsal Ögeler II Zorunlu Türkçe 3+4 5 7
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 7
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 7
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 609 Jinekolojik Onkoloji Türkçe 3+2 4 7
HEM 610 Cinsel Sağlık Türkçe 2 2 6
HEM 611 İnfertilite Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 612 Aile Planlaması Türkçe 3+2 4 7
HEM 613 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 3 3 7
HEM 614 İleri Perinatoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 615 Jinekoloji Hemşireliği Türkçe 3+2 4 7
HEM 616 Kadın ve Liderlik Türkçe 2 2 6
HEM 617 Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 619 Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi II Türkçe 3+2 4 7
HEM 620 Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Türkçe 2 2 6
HEM 621 Endoskopi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 622 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 623 Transplantasyon Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 624 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 625 Travma Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 626 Cerrahide Yeni Gelişmeler Türkçe 2 2 6
HEM 627 Yoğun Bakım Hemşireliği Türkçe 2+4 4 7
HEM 629 Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2+4 4 7
HEM 630 Hemşirelikte Etik Türkçe 2 2 4
HEM 631 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 632 Sosyo-Kültürel Değişim ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 634 İleri Aile Sağlığı ve Hemşireliği II Türkçe 2 2 4
HEM 635 Pediatrik Aciller ve Hemşirelik Türkçe 2+3 4 6
HEM 636 Çocuk İhmal ve İstismarında Hemşirelik Türkçe 1 1 2
HEM 637 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kullanılan Kuramlar Türkçe 2 2 4
HEM 639 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 3+2 4 7
HEM 640 Gelişimsel Pediatri ve Hemşirelik Türkçe 2 2 4
HEM 641 İletişim Problemi Olan Çocuğa Yaklaşım Türkçe 2 2 4
HEM 643 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri II Türkçe 0+1 0 2
HEM 645 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 6
HEM 647 Yenidoğan Hemşireliği II Türkçe 2+4 4 6
HEM 648 Yoğun Bakımda Analjezi ve Sedasyon Türkçe 2 2 4
HEM 649 İstismar ve İhmalde Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 650 Adli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımları Türkçe 2 2 4
HEM 651 Kadına Yönelik Şiddet Türkçe 2 2 4
HEM 652 İletişim Becerileri Türkçe 2 2 4
HEM 664 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Türkçe 2 2 6
HEM 665 Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 666 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Türkçe 2 2 6
HEM 667 Cerrahi Hemşireliğinde Evde Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 671 Çocuk İstismarı ve İhmal Türkçe 2 2 4
HEM 672 Kişilerarası Şiddet ve Ruhsal Travma Türkçe 2 2 4
HEM 673 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Türkçe 3 3 5
HEM 674 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları II Türkçe 2+4 4 6
HEM 675 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II Türkçe 0+3 6 5
HEM 676 Çocuk İstismarı ve İhmal II Türkçe 2 2 4
HEM 677 Adli Psikolojide Güncel Yaklaşımlar Türkçe 2 2 4
HEM 678 Vakalarla Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe 2 2 6
HEM 679 Yara ve Yara İyileşmesi Türkçe 2 2 6
HEM 680 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Uygulamaları Türkçe 4 4 7
HEM 681 Acil Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım Türkçe 2 2 6
HEM 682 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı Türkçe 2 2 6
HEM 683 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Türkçe 2 2 4
HEM 684 Yönetimde Liderlik Türkçe 2 2 4
HEM 685 Hemşirelikte Kaynakların Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 686 İnovasyon Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 687 Sağlık Mevzuatı Türkçe 4 4 5
HEM 688 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 2 4
HEM 689 Hemşirelikte Yönetsel Sorunlar Türkçe 2 2 3
HEM 690 Hemşirelikte Kalite Standartları Yönetimi Türkçe 2 2 3
HEM 691 Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Davranış Türkçe 2 2 4
HEM 692 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Uygulaması Türkçe 4 4 4
HEM 693 Hemşirelikte Klinik Yönetimi Türkçe 2 2 5
HEM 694 Hemşirelikte Yönetim Kuramları Türkçe 2 2 4
HEM 695 Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayne Türkçe 3 3 6
HEM 697 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 3 6
HEM 698 İç Hastalıkları Hemşireliği III 3+6 5 7
HEM 700 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 1+6 4 6
HEM 701 Onkoloji Hemşireliği 3 3 5
HEM 702 Geriatri Hemşireliği Türkçe 2 2 5
HEM 703 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Hemşirelikte Kullanımı 2 2 5
HEM 704 Erişkin Sağlığını Koruma ve Geliştirme Türkçe 3 3 5


5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 740 Doktora Tezi Zorunlu Türkçe 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 30


6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 740 Doktora Tezi Zorunlu Türkçe 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 30


7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 740 Doktora Tezi Zorunlu Türkçe 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 30


8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 720 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 0 0 5
HEM 740 Doktora Tezi Zorunlu Türkçe 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler