Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

-

Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına post-doktora çalışmaları yapmak yada akademik bir pozisyon için başvurabilirler. Ayrıca mezunlar kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için de başvurabilirler.