Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Bilimler Anabilim Dalı Doktora programında; genetik, toksikoloji, biyoloji, kimya, fizik, psikoloji, sosyoloji ve kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan alanlarda, teorik ve uygulamaya yönelik klasik ve güncel bilgiler verilmekte ve üretilmektedir. Adli Bilimler Doktora programına; Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler yüksek Lisans Programından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi mezunları ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kabul edilmektedir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programda Adli Bilimlerin farklı alanlarında çalışabilecek uzmanlar yetişir. Programın ilk iki yılı Adli Bilimler alanında ileri düzeyde teorik ve laboratuvar uygulamalarını içeren eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimlerin sonunda öğrencinin program ile ilgili bilgileri doktora yeterlik sınavı ile ölçülür. Bu sınav sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, eğitimlerinin geri kalan iki yılında doktora tezi çalışması yaparlar ve tez savunma sınavında başarılı bulunanlar “Adli Bilimler Bilim Doktoru” unvanını alırlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.