DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması ve Verimlilik BB   565 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında bulunan karbonhidratları (eriyebilir şekerler, depo polisakkaritleri) ve özelliklerini, taşınmasını; bitkilerde karbonhidrat havuzu; karbonhidratların depolanması-tüketilmesini ve bunlar arasındaki interaksiyonları; bu ilişkilere biyotik ve abiyotik faktörlerin etkisini, karbonhidratlar ile vegetatif büyüme arasındaki ilişkileri; karbonhidrat - verimlilik ilişkisi konularını tanımlar.
Dersin İçeriği
Eriyebilir şekerler, depo polisakkaritleri gibi meyve ağaçlarında bulunan karbonhidratlar ve bunların taşınması, karbonhidratların depolanması ve tüketilmesi, meyve ağaçlarında karbonhidrat metabolizmasının bitki gelişimi ve meyve verimini nasıl etkilediği ve bunun nasıl yönlendirilebileceği konusunda teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin sağlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karbonhidratlar ve karbonhidrat metabolizması konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler edinir.
2) Karbonhidratlar ile biyotik ve abiyotik faktörler arasındaki etkileşimi öğrenilerek; karbonhidratları bitkilerin değişik dönemlerinde amaç doğrultusunda yönlendirecek teknik ve kültürel uygulamaları yapma becerisini kazanır.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5) Meyve ağaçlarında görülen sorunların karbonhidratlarla ilişkisini değerlendirerek mevcut sorunları çözme konusunda yöntemler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
X
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
X
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
X
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
X
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
X
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
X
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karbonhidratlar, büyüme, fotosentez , solunum Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
2 Solunum ve büyüme metabolizması Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
3 Nişasta sentezi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
4 Sakaroz metabolizması Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
5 Yapraklarda karbonhidrat üretim ve tüketim ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
6 Kuraklık stresinde metabolik düzenlemeler, assimilatların paylaşımı;karbonhidratların üretim ve tüketim ilişkilerinde değişiklikler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
7 Bitki büyüme ve gelişiminde karbonhidrat üretim ve tüketim ilişkileri üzerine ışık nicelik ve niteliğinin etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav
9 Bitki hormonlarının karbonhidratların taşınımı üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
10 Patojenler ve asalak bitkilerin bitkideki karbonhidrat üretim ve tüketimi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
11 Turunçgillerde karbonhidrat üretim ve tüketim ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
12 Turunçgillerde karbonhidrat üretim ve tüketim ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
13 Sert çekirdekli ve diğer meyve türlerinde karbonhidrat üretim ve tüketim ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
14 Karbonhidratların teknik ve kültürel yöntemlerle yölendirilmesi ve verimlilik Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
15 Karbonhidratlar ve verimlilik Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar