DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ilıman İklim Meyveleri Islahı BB   502 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere ılıman iklim meyve türlerinde klasik ıslah metotlarını ve bu konudaki son gelişmeleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu ve üzümsü meyvelerin klasik ve moleküler yöntemlerle ıslahı, bu konularda elde edilen son bulgular, genetik kaynakların in vivo ve in vitro koşullarda korunması ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ilıman iklim meyve türlerinin klasik yöntemlerle ıslahı konusunda bilgiler edinir.
2) Ilıman iklim meyve türlerinde ıslah yapabilme yetisi kazanır.
3) Genetik kaynakların in vitro ve in vivo korunması konularında uygulama yapabilme becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
X
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
X
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
X
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
X
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
X
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
X
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyvelerin klasik yöntemlerle ıslahına giriş Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Sert çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sert çekirdekli meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Sert kabuklu meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Sert kabuklu meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Üzümsü meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Üzümsü meyve türlerinin ıslahı ve bu konulardaki son gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Bahçe uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Laboratuvar uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Genetik kaynakların in vivo korunması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
14 Genetik kaynakların in vitro korunması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Dersin genel değerlendirmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar