DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Dinlenme Fizyolojisi * BB   020 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler dinlenme fizyolojisi konularında bilgi sahibi olur, uygulama yapabilir, yorumlayabilir.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinde soğuklama gereksinimleri, dinlenme periyodu, soğuklama gereksinimlerinin hesaplanması, kullanılan yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebili, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
X
2
Bahçe bitkileriyle ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
X
3
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
X
4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir; özgün bir konuyu araştırabilir, kavrar tasarlar ve uygulayabilir
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir
X
6
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır
X
7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
X
8
Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir
X
9
Disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir, problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
X
11
Ulusal ve uluslararası platformlarda, yerli ve yabancı uzman kişiler ile alanıyla ilgili konuların tartışılmasında özgün görüşler ortaya koyar, bu görüşleri savunabilir; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştiril bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir; alanında yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
12
Alanında özel konularda uzmanlaşır
X
13
Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma, bunu sürdürebilme, karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dinlenme fizyolojisine giriş Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
2 Dinlenme fizyolojisi konusundaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
3 Dinlenme fizyolojisi konusundaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
4 Soğuklama gereksinimi tanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
5 Soğuklama gereksinimi yöntemleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
6 Soğuklama gereksinimi yöntemlerinin hesaplanması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
7 Soğuklama gereksinimi yöntemlerinin hesaplanması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Dinlenme ve soğuklama gereksinimi üzerine son gelişmeler Ders notundaki konuların incelenmesi
10 Dinlenme ve soğuklama gereksinimi üzerine son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
11 Dinlenmeyi kesmek amacıyla kullanılan yöntemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
12 Dinlenmeyi kesmek amacıyla kullanılan yöntemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
13 Dinlenmeyi kesmek amacıyla kullanılan yöntemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
14 Dinlenmeyi kesmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
15 Dinlenmeyi kesmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar